Ring oss  Kenta: 070-664 51 24   Oskar: 073-650 96 63

Husdränering

Skydda din husgrund - en bra investering!

Vår specialitet är dränering och fuktisolering av hus och fastigheter vilket vi har stor kunskap och erfarenhet av.
När det gäller husdränering och fuktisolering är varje arbete unikt och det är ett flertal faktorer som styr både pris och arbetsförfarande.

Hur är tillgängligheten att komma fram med maskiner och material? Vilka återställningsarbeten ska utföras?

 Är det nå mer jobb som ska utföras i trädgården i samband med dräneringen?

Vi erbjuder flera olika system för att skydda din husgrund exempelvis:
  • Isodrän
  • Pordrän
  • Platon
Vi kommer därför ut och tittar på plats där vi går igenom vad som ska utföras och kollar av saker som framkomlighet, hur arbetet kan utföras, träd och buskar som skall behållas mm.
Rotavdrag får man dra på 30 procent av arbetskostnaden.
HusdräneringHusdränering
HusdräneringHusdränering
HusdräneringHusdränering