Ring oss  Kenta: 070-664 51 24   Oskar: 073-650 96 63

Avlopp och VA

Vi har gedigen erfarenhet av avloppslösningar av alla dess slag och hjälper dig som kund att hitta en lösning som passar just er fastighet.
Under de senaste årens gång har vi jobbat mycket med nyanslutningar till fastigheter då Gävle Vatten bygger ut sitt nät, i och runt, Gävle. Vi har då monterat åtskilliga villapumpar där vi har stort branchkunnande

Några exempel

  • Byte av befintliga vatten och avloppsledningar till alla typer av fastigheter
  • Nyanslutningar både självfall och villapumpstationer
  • Trekammarbrunnar med tillhörande infiltration eller markbädd
  • Minireningsverk av olika fabrikat
Vi är utbildade av Gävle Vatten i riskhantering och dricksvatten hygien.

​​​​​​​När man jobbar med avlopp till en fastiget kan det tillkomma el installationer, anslutningar och omdragningar av rör ledningar för vattenmätare m.m. Vid önskemål så kan vi självklart ombesörja att detta utförs.
Avlopp och VAAvlopp och VA
Avlopp och VAAvlopp och VA
Avlopp och VAAvlopp och VA